نمایش دادن همه 6 نتیجه

Seven Ronin

229,000 تومان 171,750 تومان
۷رونین برای مقابله با نینجا های بی ارباب که قصد حمله به روستا و غارت منابع را دارند توسط روستاییان

Cryptid-fox games

380,000 تومان 304,000 تومان
Cryptid جانوری که موجودیتش مورد اختلاف بوده و اثبات نشده است.

CounterFeiters-کانترفیترز

358,000 تومان 286,400 تومان
در بازی کانتر شما در نقش جاعلان یک گروه مافیایی هستید که اسکناس های تقلبی چاپ کرده و آنهارا با

جوراکو – Joraku

195,000 تومان 156,000 تومان
در دوران شوگان آشی کاگا، قدرت حکومت رو به زوال است! شما به عنوان لردهای سامورایی سعی دارید با کنترل

باندل tekhenu & tawantinsuyu

3,881,000 تومان
این دو بازی در ادامه هم هستن و طراح بازی david turczi همان طراح بازی tzolkin و teotihuasan هست که

Clinic Deluxe Edition

2,200,000 تومان
محله شما در حال گسترش است و موقعیت شما رو به رشد و بهتر شدن است. اما خب این موضوع